Valilik Toplantı Salonunda gerçekleştirilen toplantı öncesi bir konuşma yapan Vali Pehlivan, Suyun bütün canlıların hayatını devam ettirebilmesi bakımından yaşamsal bir ihtiyaç olduğuna, başlıca ekonomik faaliyetler açısından, özellikle iklim değişikliğinin en önemli etkilerinden olan kuraklık ve yeraltı sularının tükenmeye başlamasıyla çağımızın ve geleceğin en hayati ve stratejik değeri haline geldiğine değindi.

Yenişehir’de İklim Değişikliğinin Etkilerine Karşı Yapay Zeka Kullanılacak Yenişehir’de İklim Değişikliğinin Etkilerine Karşı Yapay Zeka Kullanılacak

Vali Pehlivan konuşmasını, yer üstü ve yeraltı su kaynaklarımızın korunması ve tasarruflu kullanılmasının ileride yaşanabilecek büyük sorunları da engelleyebileceğini ve gelecek nesillerimizi gözetme sorumluluğunu yerine getirmemizde etkili olacağını vurguladı, toplantının ilimiz, bölgemiz ve Doğu Akdeniz Havzası için yarar sağlaması temennisinde bulunarak tamamladı.

Toplantı, ilgili kurum ve kuruluş temsilcilerinin; Baraj İşletme Programları ve Kuraklık İşletme Talimatlarına Dair Çalışmalar, Dere Yataklarına Müdahaleler, Karasal Kaynaklı Plastik Kirliliğinin Akdeniz Sahil Şeridindeki Yansıması, Mersin İlimizde Katı Atık Yönetimi, Havza Ölçekli Yönetim Planlarının Takibi konularında sunum yapılması ve Doğu Akdeniz Havzası Yönetim Heyetine gönderilen rapor ve gündem önerilerinin değerlendirilmesinin ardından sona erdi.