Vali Ali Hamza Pehlivan başkanlığında, Uzuncaburç Arkeoköy ve Kültür Rotası projesi ortak akıl toplantısı gerçekleştirildi. Valilik toplantı salonunda yapılan toplantıya, Vali yardımcıları, kaymakamlar, akademisyenler, il müdürleri, oda ve birlik başkanları ile muhtarlar katıldı. Mersin Valiliği AB ve Dış İlişkiler Bürosu/ Birim Koordinatörü Murat Ozan’ın Uzuncaburç Arkeoköy ve Kültür Rotası projesi sunumu ile başlayan toplantı, Proje Ekip Koordinatörü Ali Öztüfekci’nin Uzuncaburç kültür rotaları tanıtımı ve proje çalışmaları sunumu ile devam etti.

Toplantıda konuşan Vali Pehlivan, Uzuncaburç’un Mersin’in en önemli turizm destinasyonlarından biri olduğunu söyledi. Uzuncaburç’un yapılarının arasına girildiğinde bir yolculuk yapıldığını kaydeden Pehlivan, "Bugüne kadar orada arkeolojik anlamda, restorasyon anlamında güzel çalışmalar yapılmış, hayata geçirilmiş. Devam eden çalışmalar var. Burada dört köy evindeki restorasyon çalışmaları da aynı hızla devam ediyor. Genişçe bir alan içerisinde o tarih katmanlarını da görme ve yakından müşahede etme imkanınız oluyor. Milattan önce 3. yüz yıllara kadar uzanan bir tarihi var. Tabii bu mekanın turizme kazandırılmasını ve turizm yoluyla da ekonomiye kazandırılmasını hedefliyoruz. Bu durum İlimizin birçok diğer destinasyonları arasında tamamlayıcı nitelik taşıyacaktır. Hafta sonu orada destinasyon işaretlenmesini yaptık. Toplamda 10 etapta 146 kilometre uzunluğunda bir kültür yoluna tekabül ediyor. Tabii bu işaretleme insanlık tarihi kadar eski bir yöntem ama çağın teknolojik imkanlarından da faydalanmak anlamında QR kodlarının da ilave edilmiş olması bugünün teknolojisinden de istifade edildiği anlamına geliyor. QR kodlarını kullanmak suretiyle alanla ilgili olarak sizi yönlendirdiği sitelerden daha detaylı bilgiye, güzergahlarla ilgili daha detaylı bilgi edinme imkanına da sahip oluyorsunuz. Gezimizin son aşamasında tarihi bir Roma yolunda yürüyüş de yaptık. Orada kaya mezarlar, bir tarafta yeşili, güzel doğasıyla iç içe yürümek insana gerçekten mutluluk veriyor" diye konuştu.

Mersin’de şu anda 10 ayrı noktada arkeolojik kazı çalışmalarının devam ettiğini dile getiren Pehlivan, "Anamur’dan Tarsus’a kadar. Uzuncaburç onlardan birisidir. Anadolu’muzun genelinde olduğu gibi il olarak çok zengin tarihi varlıklara sahibiz. Bin 500 civarında tescilli varlığımız var. 750 civarında arkeolojik varlığımız söz konusu.

Uzuncaburç’da Mersin Üniversitemizle güzel bir iş birliği söz konusu. Çukurova Kalkınma Ajansı’nın ve Valiliğimizin himayesi YİKOB Başkanlığımızın desteği söz konusu. Kültür ve Turizm Bakanlığımız ve İl müdürlüğümüzün katkıları var. Müşterek bir çalışma, değerli bir çalışma. Hem bilimsel yaklaşımlarda hem turizm sektörüne hitap edecek fayda üretme boyutuyla ortaya konulacak yaklaşımlarla inanıyoruz ki Uzuncaburç’a ilişkin hem farkındalığı artıracak hem de orası çok daha fazla ziyaretçi kabul edecek. Bu da ilimizi genel manada, turizm çeşitliliğinin artmasına yıl boyu on iki ay devam etmesine katkı sağlayacaktır. Şehrimizi bir bütün olarak düşünüyoruz. Şehrimizi tanımlarken, Mersinimizi tanımlarken tarım şehri diyoruz, sanayi şehri diyoruz, üretim sergiliyoruz. Liman şehri diyoruz eğitim şehri diyoruz, spor şehri diyoruz. Bunun yanında turizm şehri de diyoruz. Turizm sektörü bütünüyle, bütün paydaşlarıyla birlikte ve işleyişiyle bundan sonra Mersin’imizin gündeminde çok daha fazla olacaktır. Bütün çalışmalarımız, turizmin her dalında devam edecek ve İlimiz gerek yerli gerekse yabancı turistleri daha da cezbedecek ve İlimiz daha çok ziyaret edilen, bir konuma kavuşacaktır. Bununla ilgili bir yandan altyapıya yönelik teşvikler, devletimizin, hükümetimizin, bakanlığımızın teşvikleri, turizm bölgelerimizde hareketlilik, oralarla ilgili gene bakanlığımızın çalışmaları hız kazanmaya başladı. Oralardaki profesyonel anlamda yatırımlarla birlikte gelen turistlerin özellikle de kültür, doğa, tarih odaklı gelen turistlerimiz için de bu tür ören yerleri ayrı bir önem arz ediyor. Çabamız bunu sağlamaya yönelik Uzuncaburç ile birlikte diğer on ana kazı alanında da peyderpey işte yürüme yollarıyla kabul noktalarıyla asgari düzeyde turistlerin ihtiyaçlarını karşılayacak sosyal donatılarıyla bu çalışmalarımız devam ediyor" şeklinde konuştu.

Akdeniz’de ‘Sanat Galerisi’ Akdeniz’de ‘Sanat Galerisi’

Yapılan kazı çalışmalarında bir yandan da bilimsel çalışmaların ortaya konulacağını ifade eden Pehlivan, "Arkeolojik kazılar yapılacak. Restorasyon çalışmaları sürdürülecek. Bir yandan da oralar daha ulaşılabilir daha erişilebilir kılınacak ve ziyaretçilerin hizmetine sunulacak. Bu çalışmaların Valilik olarak her zaman yanında ve içinde olmayı sürdüreceğiz. Yine aynı şekilde başta Kültür ve Turizm Bakanlığımız olmak üzere ilgili kurum, kuruluş, sivil toplum kuruluşları, firmaların desteği çok önemli. Firmaların sponsorluk yapması hususunun da bu vesileyle altını çizelim. Buradan da çağrı yapalım. Devlet eliyle kazılar, restorasyonlar yapılıyor. Ama biz istiyoruz ki iş dünyası bu konuya daha fazla ilgi göstersin. Belli restorasyon çalışmalarında sponsorluk desteklerini versin. Destek veren firmalara teşekkür ediyorum. Ama bunun daha da artmasını istiyoruz. Bu katkılar hem daha fazla iş yapmamızı sağlayacak, hem de o birlikte hareketi devlet, vatandaş, kamu, özel sektör iş birliğini pekiştirecektir. Bu projede emeği geçen herkese teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.