Mersin Milli Eğitim Müdürü Adem Koca’nın Erasmus Akreditasyonu ve bu kapsamda 2021 yılında gerçekleştirilen hareketliliklerle ilgili paylaşımları şöyle oldu;

Mersin’de “Terörü Hep Birlikte Durdurabiliriz” Projesi Mersin’de “Terörü Hep Birlikte Durdurabiliriz” Projesi

“Akreditasyonun genel hedefi; bireylere öğrenme fırsatları sağlamak, okulların ve okul eğitimindeki diğer kuruluşların, mesleki eğitim ve öğretimde mesleki eğitim ve öğretim sağlayıcılarının uluslararasılaşmasını ve kurumsal gelişimini desteklemektir. 2021 Okul Eğitimi Akreditasyonuna, ilimizden 37 kurum konsorsiyum ortağı olmaya hak kazanmıştır. Dijital Yeterlilikler, Çevre Eğitimi, Akran Zorbalığı, Özel Eğitim, STEM Yaklaşımları, Yabancı Dil Becerilerinin Geliştirilmesi, Eğitimde Yenilkçi Yaklaşımlar ve Materyal Geliştirme alanlarda mesleki becerilerini Avrupa standartlarında uygulamalarla güncellemek isteyen 89 öğretmen ve farklı kültürden akranlarıyla eğitimsel çalışmalarda bulunmak isteyen 57 öğrenci Çekya, Avusturya, Hollanda, Yunanistan, Romanya, İspanya’ya yol almışlardır. 2021 Mesleki Eğitim Akreditasyonunda, ilimizden 6 Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi konsorsiyum ortağı olmaya hak kazanmıştır. Yenilenebilir Enerji, Bilişim Teknolojileri, Motorlu Araç Teknolojisi, Elektrik, Makine ve Tasarım Teknolojileri alanlarında 32 öğrenci 21 gün süreyle staj faaliyetlerini başarıyla tamamlayarak yeni ufuklara yelken açtılar. Mesleki Eğitim Akreditasyonu kapsamında 24 öğretmen mesleği ile ilgili uygulamaları yerinde inceleme şansı buldu. Bu serüvende Almanya, Belçika, İspanya, Hollanda, Romanya ve Çekya öğretmenlerin mesleki gelişimlerinin yanısıra Avrupa bilinci ve uluslararasılaşmasında ufuklarının aydınlatan ülkelerdi. Okul eğitimi alanında Erasmus akreditasyonu, ilimizde sınır ötesi değişim ve iş birliğine açılmak isteyen kurum/kuruluşlar için bir araçtır. Beş yıllık planlama sürecinde Mersin’de okul eğitimi alanında; tüm kademelerde değişen dünyanın gerektirdiği becerileri sağlayan ve değişimin aktörü olacak öğrenciler yetiştirmek için eğitim alanındaki yenilikçi yaklaşımların kazanımı, 21. yüzyıl anlayışına uygun etkili okulların arttırılması, imkânı kısıtlı ve yabancı uyruklu öğrencilerin toplumla bütünleşmeleri, uluslararası iş birliği ile özel eğitimde uygulanan yöntem ve metotların okullarımıza uyarlamayı hedeflemekteyiz. Mesleki eğitim alanında Erasmus akreditasyonu ile Mersin Milli Eğitim Müdürlüğü, akredite olan 59 İl Milli Eğitim Müdürlüğünden biridir. Mesleki eğitime verdiği önemi “Meslek Lisesi Memleketin Efesi” deyimiyle başlattığı çalışmalarla ortaya koyan Müdürlüğümüz, uluslararasılaşma stratejik hedefine Erasmus akreditasyonu ile yol alırken Avrupa’da da adından söz ettirmektedir. Beş yıllık planlama sürecinde Mersin’de mesleki eğitim alanında; Endüstri 4.0 teknolojik yeniliklerin okullarımızın eğitim-öğretim uygulamalarına entegre edilmesi, öğrenci ve öğretmenlerimizin mesleki yabancı dil bilgi ve becerilerinin artırılmasıyla teknolojik yeniliklerin okullarımıza uyarlanması ve özümsenmesi, Mesleki ve Teknik alanlarda eğitim gören mezun öğrencilerimizin istihdam edilebilirliklerinin ve sürekliliğin artırılması, Mesleki ve Teknik alanlarda eğitim veren öğretmenlerimizin mesleki bilgi ve becerilerinin geliştirilmesini hedeflemekteyiz."