Mersin Vergi Dairesi Başkanı Seyfettin Baysal , Mersin Vergi Dairesi Başkanlığı olarak 06/10/2022 itibariyle Başkanlığımıza bağlı tahsilata yetkili merkez ve ilçe vergi dairelerinde FPOS (Fiziksel Pos Cihazı) ile tahsilat işlemlerine başlanmıştır dedi.

Baysal yaptığı yazılı basın açıklamasında şu görüşleri paylaştı ;

Gelir İdaresi Başkanlığı, vergi ve diğer kamu gelirlerinin tam ve zamanında tahsil edilmesini sağlamak üzere, ödeme seçeneklerini geliştirmekte, mükellefleri vergisel yükümlülükleri konusunda etkin bir biçimde bilgilendirerek Ülkemiz mali yönetiminde önemli bir fonksiyonu yerine getirmektedir.

Mükelleflere etkin, verimli ve daha iyi hizmet verilebilmesi amacıyla 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 41 inci maddesine istinaden vergi, resim, harç, idari para cezaları ve Başkanlık tarafından belirlenecek diğer amme alacaklarının vergi dairelerince fiziksel Pos cihazı üzerinden Kredi Kartı/ Banka kartı kullanılmak suretiyle tahsil edilmesine yönelik çalışmalar sonuçlanmıştır.

Bu kapsamda Mersin Vergi Dairesi Başkanlığı olarak 06/10/2022 itibariyle Başkanlığımıza bağlı tahsilata yetkili merkez ve ilçe vergi dairelerinde FPOS (Fiziksel Pos Cihazı) ile tahsilat işlemlerine başlanmıştır. 

Uygulamanın başlangıcında FPOS aracılığıyla sadece T.C. Ziraat Bankası A.Ş.’ye ait banka kartları ve kredi kartları ile tahsilat yapılabilmektedir. Diğer Bankaların kartları kullanılarak tahsilat yapılabilmesi için bankalarla protokol ve entegrasyon çalışmaları devam etmektedir.  Sisteme yeni bir banka dahil olması halinde Gelir İdaresi Başkanlığınca duyurusu yapılacaktır.

Mersin Vergi Dairesi Başkanlığına Bağlı Fiziksel POS ile Banka Kartı/Kredi Kartı Tahsilatı Yapacak Merkez ve İlçe Vergi Dairesi Vezneleri:

Ø  Uray Vergi Dairesi Müdürlüğü (Vergi Daireleri Ortak Veznesi)

Akkuyu NGS'de Önemli Bir Aşama Daha Tamamlandı Akkuyu NGS'de Önemli Bir Aşama Daha Tamamlandı

Ø Anamur Vergi Dairesi Müdürlüğü

Ø Erdemli Vergi Dairesi Müdürlüğü

Ø Silifke Vergi Dairesi Müdürlüğü

Ø Şehitkerim Vergi Dairesi Müdürlüğü

Ø Toros Vergi Dairesi Müdürlüğü

Ø Toros Adliye Tahsilat Şubesi