Gültak: “Bakanımızın talimatıyla afetzedelerin hesabına aynı gün 10’ar bin TL yattı” Gültak: “Bakanımızın talimatıyla afetzedelerin hesabına aynı gün 10’ar bin TL yattı”

12 ay sürecek olan proje çerçevesinde Mersin’de sera gazı emisyonlarına ve iklim değişikliğine etki eden faktörlere ilişkin bilgiler toplanacak. Ulusal ve uluslararası
normda kabul görmüş emisyon faktörleri kullanılarak, Mersin için emisyon envanteri oluşturulacak ve “Sera Gazı Emisyon Envanteri Raporu” hazırlanacak. Eylem planı hazırlama çalışmalarına katkı sunacak paydaşlar belirlenip, değerlendirme toplantıları yapılacak.

Sera gazı emisyon azaltım miktarı hesaplanacak
Mevcut durum senaryosuna ek olarak sera gazı emisyon azaltımı senaryoları, Mersin’in mevcut plan ve politikaları göz önüne alınarak, ilgili paydaşların da görüş ve önerileri doğrultusunda kurgulanacak ve maksimum 3 senaryo bazında sera gazı emisyon azaltım miktarları hesaplanacak. İklim değişikliğine uyum çerçevesinde genel bir değerlendirme yapılacak ve Mersin için öncelikli 3 sektörde uyum önlemleri belirlenecek. Çalışmaların sonunda elde edilen tüm çıktıları içeren ‘Mersin Sürdürülebilir Enerji ve İklim Eylem Planı’ hazırlanacak.

Proje çerçevesinde çevrimiçi bilgilendirme toplantısı yapıldı
TÜBİTAK ile 28 Haziran 2022’de sözleşmesi imzalanan ‘Mersin Sürdürülebilir Enerji ve İklim Eylem Planının Hazırlanması Projesi’ çerçevesinde çevrimiçi proje bilgilendirme toplantısı yapıldı. TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi’nden Doç. Dr. Haldun Karan’ın sunumuyla başlayan ve İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Daire Başkanı Dr. Bülent Halisdemir’in yönettiği toplantıya Mersin ili genelinden kamu kurumları, üniversiteler, sanayi kuruluşları, yerel yönetimler ile sivil toplum kuruluşlarından 42 paydaş katılım sağladı. Toplantıda proje faaliyetleri hakkında bilgilendirilme yapılırken, projenin ilerleyiş süreciyle ilgili bilgi alışverişinde bulunuldu.