Üniversitenin stratejik planı ve araştırma politikalarında; küresel ölçekli bilim, eğitim, sanat, sosyal ve teknolojik gelişmelerin etkin biçimde izlenerek, geleceğe yönelik akademik önceliklerin belirlenmesi, ülkenin kalkınma planları ve teknolojik hedeflerinin yakından takip edilmesi ve bu hedeflere yönelik akademik yol haritasının ortaya konulması, belirlenmiş olan akademik yol haritasına destek olabilecek biçimde üniversite akademik birimleri arasındaki eşgüdümün sağlanması ve disiplinlerarası çalışmanın teşvik edilerek uyum içerisinde sürdürülmesi hususlarında görev yapmak üzere kurulan Mersin Üniversitesi Bilim, Eğitim, Sanat, Teknoloji, Girişimcilik ve Yenilikçilik Kurulu Rektörü Prof. Dr. Erol Yaşar başkanlığında ilk toplantısını gerçekleştirdi.

16 Mart Perşembe günü Üniversitenin Senato Odası’nda gerçekleştirilen toplantıda konuşan Rektör Prof. Dr. Erol Yaşar, “Üniversitemizin ulusal ve uluslararası alanlarda eğitim- öğretimde gelişmelerin takibi, bilimsel ve teknolojik gelişmelerin izlenmesi, sanatsal ve sosyal gelişmelerin etkin takibinin yapılması ve uygulanmaları gibi yenilikçi önceliklerin belirlenmesi konusunda kurulumuz büyük bir önem taşıyor.” dedi.

Akdenizli Ailelere “Ebeveyn Tutumları” Semineri Akdenizli Ailelere “Ebeveyn Tutumları” Semineri

Disiplinlerarası çalışmanın önemi gibi birçok alanda üniversitenin yakın, orta ve uzun vadede stratejik planının ve hedeflerinin oluşturulması, belli periyotlarda izlenmesi, zayıf alanlarda iyileştirme eylem planlarının yapılması ve sonuçlarının takibi ile ilgili alınacak kararların uygulanması gerektiğini belirten Üniversite Rektörü Prof. Dr. Erol Yaşar; “Mersin Üniversitesi Bilim, Eğitim, Sanat, Teknoloji, Girişimcilik ve Yenilikçilik Kurulu’nun üniversitemizin bölgemizin, kentimizin ve ülkemizin gelişimine önemli katkılar verme potansiyelinin olduğunu” söyledi.

Toplantıda ilk olarak, üyeler konu ile ilgili görüşlerini sundu. Daha sonrasında, özellikle üniversitenin gelişimi için bu kurulun oluşturulmasının çok önemli olduğu, üniversitenin yerel, bölgesel, ulusal ve uluslararası alanlarda rekabet gücünün artırılması gerektiği konusunda üyeler arasında fikir birliğine varıldı. Toplantıda, Üniversite akademik atanma ve yükseltme ölçütlerinde nicelik ve niteliğin birlikte değerlendirilmesi gerektiği, ayrıca BAP dışında yenilikçi projelerle üniversiteye kaynak yaratılması ve üniversitenin yatay gelişimine paralel olarak dikey gelişiminin de değerlendirilmesi gerektiği de ele alınan konular arasında yer aldı.

Toplantı sonrasında kurulun, Üniversitenin stratejik plan ve hedeflerinin üniversite çalışanlarına tanıtımı için çalıştaylar düzenlenmesi, kurulun belirli gündem ve aralıklarla toplanması, Mersin Üniversitesi mensubu olan ve görüş/öneri sunmak isteyenlerin kurul üyelerine ulaşmalarının sağlanması kararları alındı.

Mersin Üniversitesi Bilim, Eğitim, Sanat, Teknoloji, Girişimcilik ve Yenilikçilik Kurulu; Prof. Dr. Ayla Özer (Mühendislik Fakültesi),

Prof. Dr. Nida Naycı (Mimarlık Fakültesi),

Prof. Dr. Ruhi Kaplan (Eğitim Fakültesi),

Prof. Dr. Fevziye Ayşe Balcı Karaboğa (Eğitim Fakültesi),

Prof. Dr. Tuğba Yelken (Eğitim Fakültesi),

Prof. Dr. Nadir Dizge (Mühendislik Fakültesi),

Prof. Dr. Nimet Karagülle (Mühendislik Fakültesi),

Prof. Dr. Özgür Lütfi Ertuğrul (Mühendislik Fakültesi),

Prof. Dr. Zeki Yetgin (Mühendislik Fakültesi),

Prof. Dr. Serdal Arslan (Tıp Fakültesi),

Prof. Dr. Caner Özdemir (Mühendislik Fakültesi),

Prof. Dr. Suphan Karaytuğ (Fen Fakültesi),

Prof. Dr. Mehmet Tahir Alp (Su Ürünleri Fakültesi),

Prof. Dr. Bahar Taşdelen,

Prof. Dr. Selma Erat (TBMYO),

Prof. Dr. Göknil Nur Koçak (Turizm Fakültesi),

Prof. Dr. Hüseyin Özbilgin (Su Ürünleri Fakültesi),

Prof. Nurseren Tor (Güzel Sanatlar Fakültesi) ve

Doç. Dr. Tuncay Turan Turaboğlu (İİBF)

olmak üzere üniversitede ön lisans, lisans ve lisansüstü eğitim-öğretim yapılan birimlerinde görev yapan ve farklı disiplinlerdeki on dokuz öğretim üyesinden oluşuyor.