Konuyla ilgili açıklamada bulunan Mersin Vergi Dairesi Başkanı Seyfettin Baysal, “31 Aralık 2022 tarihine kadar olan sigorta prim borçlarını, ‘Genel Sağlık Sigortası’ prim borçlarını, işsizlik sigortası primi borçlarını, sosyal güvenlik destek primi borçlarını, topluluk sigortası primi borçlarını, idari para cezası borçlarını, iş kazası ve meslek hastalığından doğan rücu alacakları, yersiz bağlanan gelir ve aylıklardan doğan alacakları, asgari işçilik değerlendirmesi sonucu tespit edilen eksik işçilik tutarı üzerinden hesaplanan sigorta primi borçlarını yapılandırıyoruz” dedi.

Peşin ödemede prim aslının ve tamamının ödenmesi halinde kalan Yİ-ÜFE tutarının yüzde 90’ının da silindiğini ifade eden Baysal: “12, 18, 24, 36 ve 48 eşit taksitte ödeme imkanı sağlıyoruz. Son başvuru tarihi 3 Temmuz 2023 olup, ilk taksit ve peşin ödeme tarihi 31 Temmuz 2023, GSS borcu için son ödeme tarihi ise 31 Ağustos 2023’tür” ifadelerine yer verdi.

7440 sayılı kanunun kapsamı;

-Vergi dairesine ödenmemiş vergi ve diğer borçların tamamı ile bunlara bağlı gecikme zammı ve faizi yerine Yİ-ÜFE (Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi) oranında güncelleme yapılarak hesaplanan borcun ödenmesi,

-2018-2022 yıllarına ilişkin olarak matrah ve vergi artırımında bulunan ve şartları yerine getiren mükelleflere ilişkin olarak vergi incelemesi ve tarhiyat yapılmaması,

-Ödenmemiş motorlu taşıtlar vergisinin aslı ile bunlara bağlı gecikme zammı ve gecikme faizi yerine Yİ-ÜFE oranında güncelleme yapılarak hesaplanan borcun ödenmesi,

-Trafik para cezaları ve diğer idari para cezalarının tamamı ile bunlara bağlı faiz, gecikme faizi ve gecikme zammı yerine Yİ-ÜFE oranında güncelleme yapılarak hesaplanan borcun ödenmesi,

-Öğrenim ve katkı kredisi alacaklarının asıllarına vade tarihleri ile 9 Kasım 2022 tarihleri arasında gecikme zammı, Yİ-ÜFE tutarı, katsayı tutarı gibi alacaklar hesaplanmadan ödeme imkanı,

-Dava konusu yapılan ihtilafların (vergi tarhiyatları, vergi cezaları, idari para cezaları vb. ilişkin) sulh yoluyla sonlandırılması,

-İşletme kayıtlarının (kasa mevcudu, ortaklardan alacaklar, emtia, demirbaş vb.) cezasız ve faizsiz olarak gerçek duruma uygun hale getirilmesi,

-Beyan edilmemiş gelirler ve kazançlar için cezasız ve faizsiz olarak pişmanlıkla veya kendiliğinden beyan,

-Vergi incelemesi ve takdir işlemleri devam eden alacakların yapılandırılması,

-Yapılandırılan tutarların peşin veya aylık dönemlerle azami 48 aya kadar taksitler halinde ödenmesi,

-Peşin ödemelerde Yİ-ÜFE oranında hesaplanan tutardan %90 indirim yapılması,

-Trafik para cezaları ve diğer idari para cezalarının peşin ödenmesi halinde, ceza asıllarından %25 indirim yapılması,

Vali Pehlivan 'Fikir Otobüsü' ödül törenine katıldı Vali Pehlivan 'Fikir Otobüsü' ödül törenine katıldı

-Vergi aslına bağlı cezaların tamamının, vergi aslına bağlı olmayan cezaların ise %50’sinin silinmesi,

-Matrah ve/veya vergi artırımı üzerine hesaplanan vergilerin peşin veya aylık dönemler halinde azami 12 eşit taksitte ödenmesi, 

-Matrah ve/veya vergi artırımı sonucunda tahakkuk eden vergilerin tamamının ilk taksit ödeme süresi içinde peşin olarak ödenmesi halinde, bu vergilerden %10 indirim yapılması